Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2020 do sprawy AB.7012.1.2019.AK z dnia 16.03.2020 r. ws. budowy drogi dojazdowej D1/2 na działce nr 151/20 w Mikołowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2020 do sprawy
AB.7012.1.2019.AK z dnia 16.03.2020 r. ws. budowy drogi
dojazdowej D1/2 na działce nr 151/20 w Mikołowie
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RDPB-190/2020 do sprawy AB.6740.182.2020.AK z dnia 09.03.2020r. ws. zmiany decyzji nr RDPB --105/2019 z dnia 05.02.2019 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RDPB-190/2020 do sprawy
AB.6740.182.2020.AK z dnia 09.03.2020r. ws. zmiany decyzji nr
RDPB --105/2019 z dnia 05.02.2019 r.
23.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RDPB-141/2020 do sprawy AB.6740.73.2020.AK z dnia 20.02.2020r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RDPB-141/2020 do sprawy
AB.6740.73.2020.AK z dnia 20.02.2020r.
28.02.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RDPB-140/2020 do sprawy AB.6740.74.2020.AK z dnia 20.02.2020r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RDPB-140/2020 do sprawy
AB.6740.74.2020.AK z dnia 20.02.2020r.
28.02.2020 więcej
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO nr AB.7012.1.2019.AK z dnia 20.01.2020r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO nr AB.7012.1.2019.AK z
dnia 20.01.2020r.
30.01.2020 więcej
Obwieszczenie z dnia 22.11.2019 AB.6740.1161.2019.MC
Obwieszczenie z dnia 22.11.2019 AB.6740.1161.2019.MC
27.11.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 21.10.2019 AB.7012.1.2018.AK
Obwieszczenie z dnia 21.10.2019 AB.7012.1.2018.AK
18.11.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 08.08.2019 AB.7012.1.2018.AK
Obwieszczenie z dnia 08.08.2019 AB.7012.1.2018.AK
12.08.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 11.04.2019 (329)
Obwieszczenie z dnia 11.04.2019 (329)
17.04.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 04.03.2019 (177)
Obwieszczenie z dnia 04.03.2019(177)
08.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się