Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego o wydaniu decyzji nr 410/2021 pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "Wyry II" o mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wyrach, dz. nr 300/2, 376/4.
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego o wydaniu decyzji nr
410/2021 pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "Wyry II" o
mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wyrach,
dz. nr 300/2, 376/4.
07.05.2021 więcej
Obwieszczenia o wydaniu do sprawy AB.7012.1.2020.AK decyzji zmieniającej decyzję nr 2/2020 z dnia 17.03.2021 r. na wniosek Gminy Mikołów 43-190 Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Budowa części ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej w Mikołowie
Obwieszczenia o wydaniu do sprawy AB.7012.1.2020.AK decyzji
zmieniającej decyzję nr 2/2020 z dnia 17.03.2021 r. na wniosek
Gminy Mikołów 43-190 Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Budowa
części ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej w Mikołowie
19.03.2021 więcej
Obwieszczenia o wydaniu decyzji do sprawy AB.7012.2.2020.AK nr 1/2021 z dnia 09.02.2021 r. na wniosek Gminy Mikołów 43-190 Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Rozbudowa ul. Świerkowej w Mikołowie.
Obwieszczenia o wydaniu decyzji do sprawy AB.7012.2.2020.AK nr
1/2021 z dnia 09.02.2021 r. na wniosek Gminy Mikołów 43-190
Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Rozbudowa ul. Świerkowej w
Mikołowie.
18.02.2021 więcej
Obwieszczenia o wydaniu decyzji do sprawy: 6740.1385.2020.AK nr 64/2021 z dnia 20.01.2021 r. AB.6740.1386.2020.AK nr 65/2021 z dnia 20.01.2021 r. na wniosek II-Inwestycje CL S.A. 40-087 Katowice ul. Sokolska 78-80 w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka.
Obwieszczenia o wydaniu decyzji do sprawy: 6740.1385.2020.AK nr
64/2021 z dnia 20.01.2021 r. AB.6740.1386.2020.AK nr 65/2021 z
dnia 20.01.2021 r. na wniosek II-Inwestycje CL S.A. 40-087
Katowice ul. Sokolska 78-80 w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu
na budowę w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka.
20.01.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego nr AB.7012.1.2020.AK
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego nr AB.7012.1.2020.AK
08.01.2021 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr RDPB-1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347/2020 do sprawy AB.6740.1300-13009.2020.AK z dnia 04.01.2021r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr
RDPB-1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,
1347/2020 do sprawy AB.6740.1300-13009.2020.AK z dnia
04.01.2021r.
05.01.2021 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do sprawy AB.7012.1.2020.AK z dnia 09.11.2020 r. na wniosek Gminy Mikołów 43-190 Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Budowa części ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej w Mikołowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do sprawy
AB.7012.1.2020.AK z dnia 09.11.2020 r. na wniosek Gminy Mikołów
43-190 Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Budowa części ul.
Podgórnej i ul. Górnośląskiej w Mikołowie
13.11.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do sprawy AB.7012.2.2020.AK z dnia 09.11.2020 r. na wniosek Gminy Mikołów 43-190 Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Rozbudowa ul. Świerkowej w Mikołowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do sprawy
AB.7012.2.2020.AK z dnia 09.11.2020 r. na wniosek Gminy Mikołów
43-190 Mikołów ul. Rynek 16 w sprawie Rozbudowa ul. Świerkowej
w Mikołowie
13.11.2020 więcej
Pisma w sprawie petycji mieszkańców
Pisma w sprawie petycji mieszkańców
13.08.2020 więcej
Zawiadomienie znak sprawy: GL.RUZ.4210.299.2019.AK
Zawiadomienie znak sprawy: GL.RUZ.4210.299.2019.AK
01.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się